29 สิงหาคม 2558             บ้านวังหงส์ได้เข้าร่วมการแข่งขัน SCG Southern Football Cup 2015 ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ กลุ่มลูกค้างานโครงการ จังหวัดสงขลา สนับสนุนโดยบริษัท SCG ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สำหรับโครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือ SCG มาเป็นอย่างดีโดยตลอด โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

 

                 

                  การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากโครงการบ้านหลายโครงการ ไม่เพียงแต่หมู่บ้านวังหงส์ เท่านั้น เป็นการร่วมเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อความสมัครสมานสามัคคีและ เชื่อมสัมพันธ์ผู้ที่ทำธุรกิจในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลัก อันได้แก่ บริษัท SCG ที่จัดกิจกรรมดีดี มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

 

Visitors: 186,108