ข่าวสารและกิจกรรม

 

                         นายเกียรติยศ ตรังคานนท์ ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์โฟกัส ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2559 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ขานรับ " บ้านราคาตำ่กว่า 3 ล้าน" เล็งเห็นความสำคัญของคนไทยเป็นจำนวนมากที่อยากมีบ้านเป็นตนเองโดยไม่อยากมีภาระทางการเงินมากเกินไป

 

 

 

อ้างอิง:  หนังสือพิมพ์โฟกัสฉบับวันที่ 30 มกราคม 2559 - 5 กุมภาพันธ์ 2559

                                                           

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 186,371